Home » » Kisah Partandang si Doli Parjalang

Kisah Partandang si Doli Parjalang

Si Doli; Horas ito, di Jabu do hamu?
Si Poriban; Di jabu ito, masuk ma hamu.
Si Doli; Mauliate, ito.
Si Poriban; Minum aha hamu ito??? Kopi do manang teh?
Si Doli; Dang pola minum ito, mangan ma hami. 
Si poriban; <>?:"@???
Selamat menjelang malam minggu
Na jomblo tenang adong humor batak mandongani


0 komentar:

Post a Comment

Dongan Blog's

Followers