Home » » Nagaor manuor manuk

Nagaor manuor manuk

Nagaor : sadia manuk sioto on inang?
Parmanuk: nadia amang? Mamereng otona do,molo oto hian bah tamba argana
Nagaor: dalam hati "adong dope na oto sian ahu"


0 komentar:

Post a Comment

Dongan Blog's

Followers